KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. M. Kasprzaka 16, (dalej: Administrator)e-mail: biuro@diagnostykaobrazowa.eu. Z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@diagnostykaobrazowa.eu.

Przetwarzamy Pana/Pani dane w postaci:

Imienia, nazwiska, adresu e-mail. Dane te mają charakter danych zwykłych.

Przetwarzamy Pana /Pani dane w celu:

Zawarcia i wykonania zlecenia o udzielenie świadczenia medycznego (zakupu pakietu medycznego) –  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Zawarcia i wykonania umowy – przy założeniu konta pacjenta – art. 6. ust. 1 lit. b) RODO

Kontaktu w celu wykonania zlecenia, czyli uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, i zgody – art. 6 ust.1 lit. a) RODO

Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe i mamy obowiązki podatkowe. Może to rodzić obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowości

Dostęp do Pana / Pani danych:

Czuwamy nad tym, żeby nikt niepowołany nie miał dostępu do Pana / Pani danych osobowych. Poufność danych jest dla nas kwestią priorytetową. Nie bylibyśmy jednak w stanie zapewnić najwyższej jakości usług medycznych bez wsparcia naszych sprawdzonych partnerów, do których Pana /Pani dane mogą trafiać. Są to przede wszystkim współpracujące z nami profesjonalne, podmioty dostarczające hosting, dostawcy usług: prawnych, doradczych, rachunkowych, archiwizacyjnych.

Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej.

Czas przetwarzania Pana /Pani danych:

Staramy się nie przechowywać Pana / Pani danych osobowych, które nie są już nam potrzebne. Mamy prawny obowiązek dla celów rachunkowych przechowywać dane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce rozliczenie. Pana /Pani adres e-mail usuniemy po tym, jak zrealizujemy usługę. Dane podane podczas rejestracji konta przetwarzamy do czasu informacji o Pana / Pani rezygnacji z posiadania konta.

Konieczność podania danych osobowych:

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, w związku z czym jeśli sam Pan / Pani o tym nie zdecyduje zgłaszając się do nas po wykonanie opisu, nie musi Pan /Pani podawać nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak już się Pan /Pani zdecyduje to podanie danych osobowych i ich późniejsze przetwarzanie przez nas jest konieczne do tego, aby zrealizować usługę, oraz żeby spełnić przez nas prawne obowiązki związane z rachunkowością. Zasady funkcjonowania konta ujęte są na podstawie oddzielnego Regulaminu.

Pana / Pani prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Realizacja Pana/Pani praw, może odbywać się poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: iod@teleradiologia24.pl